AKTA DADAH BERBAHAYA 1952

Akta Dadah Berbahaya 1952 merupakan undang-undang utama yang berkaitan dengan pengawalan dadah di Malaysia. la dianggap sebagai satu undang-undang yang sangat keras kerana memperuntukkan hukuman mati bagi kesalahan mengedar dadah. Buat pertama kalinya ia telah menyelaras semua undang-undang dadah yang ujud di negeri-negeridi Semenanjung sebelum tahun 1952. Undang-undang initelah melalui beberapa proses pindaan bagi menghadapi […]

PROGRAM KEMASYARAKATAN

Program kemasyarakatan dan kemudahan tertentu yang konkrit di beberapa negeri untuk menggalakkan penyertaan perseorangan, kumpulan masyarakat dalam kegiatan untuk mencegah penyalahgunaan dadah dan menerima semula mangsa-mangsa dadah ke pangkuan masyarakat. (i) Program-program Penerangan dan Pendidikan Dalam Masyarakat Isi kandungan program penerangan dan pendidikan mengenai dadah adalah hampir serupa dengan program-program yang telah disebutkan dalam bab […]

SEBAB-SEBAB DAN FAKTOR-FAKTOR KEMASUKAN DADAH

DALAM NEGARA Penagihan dadah memberi kesan yang buruk kepada penagih. kesan buruk ini berbeza di antara seserang dengan seseorang yang lain. Tidak ada satupun kesan penagihan itu yang dari sudut apa jua sekali pun dapat dianggap berfaedah. Inilah yang kita hadapi sekarang iaitu yang berkaitan dengan penagihan dadah, di mana heroin merupakan bahan dadah utama […]

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN

Tujuan utama rancang-an-rancangan yang diterangkan di dalam bab ini ialah untuk mengelakkan penyalahgunaan dadah yang boleh membahayakan diri perseor:urgum, oriurg orang di sekelilingnya atau masyarakat keseluruhannya- Usaha-usaha untuk mencapai matlamat ini boleh dilakukan dengan berbagai bentuk, bergantung kepada tiga faktor yang berkaitan:- (i) Dadah yang digunakan. (ii) Pengguna yang menggunakan dadah. (iii) Suasana dan keadaan […]

JENIS-JENIS DADAH – MORFIN

(a) Apakah Morfin : Morfin adalah candu yang aktif serta utama, dan digunakan untuk meringankan kesakitan. Bagaimanapun ia menduduki tempat kedua selepas heroin sebagai dadah yang disalahgunakan. Morfin disalahgunakan secara meluas oleh penagih terutama sekali apabila heroin susah hendak didapati. Sulfat morfin ialah cairan yang tidak ber”warna dan tidak berbau. Morfin juga bcrbentuk empat segi, […]

AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTHAKAN HARTA) 1988

Masalah pengedaran dadah di negara ini masih berleluasa walaupun hukuman mati dikenakan bagi mereka yang didapati bersalah mengedar dadah. Sebab utama yang mendorong orang terlibat didalam kegialan ini ialah keuntungan besar yang boleh diperolehi dari kegiatan haram ini. Oleh kerana itu walaupun mereka ditangkap dan dihukum atau ditahan di bawah undang-undang yang ada, mereka masih […]

PENDEKATAN DAN TEKNIK PENCEGAHAN DADAH MELALUI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Berikut adalah beberapa pendekatan dan teknik yang boleh digunakan oleh kakitangan bimbingan bagi mendampingi dan memberi pertolongan kepada kumpulan-kumpulan sasaran murid dan juga individu tertentu yang menyalahgunakan dadah. (a) Pencegahan Peringkat Awal: Pada peringkat ini, matlamat menyeluruh ialah rnenentukan yang individu-individu yang tidak pernah mencuba dadah, tidak akan menggunakan dadah. Tugas kakitangan bimbingan ialah mengesan […]

KAUNSELING DAN KETAGIHAN DADAH

Masalah ketagihan dadah kian bertambah dan dengan ini kita perlu mencari suatu teknik kaunseling bagi penagih dadah. Suatu cara yang sesuai ialah menerusi kajian mengenai emosi, motivasi dan sentimen orang yang bergantung kepada dadah Kita berharap bahawa perkhidmatan kaunseling akan dapat menolong dalam usaha menyelesaikan masalah ini. Sebagai guru besar dan guru di sekolah, kita […]