PERTIMBANGAN-PERTIMBANAGN ASAS PENCEGAHAN DADAH MELALUI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pertimbangan-pertimbangan asas yang tertentu perlu diambil perhatian sebelum merancang program-program rnengatasi penyalahgunaan dadah. Ini adalah seperti berikut:- (a) Penyalahgunaan dadah adalah satu masalah yang kompleks dan beraneka bentuk rupa. Jadi tiada satu pendekatan yang terbaik diambil bagi semua peringkat. Semua pendekatan hendaklah bersifat psiko-sosial yang positif, bertujuan bukan sahaja menimbulkan kesedaran tetapi mempergaruhi individu-individu di […]

MENGAPA PERLUNYA PENCEGAHAN

Ancaman Kepada Keselamatan Negara Ancaman terbesar adalah ditimbulkan oleh bahan dadah itu sendiri sebagai alat melumpuhkan pertahanan, ekonomi, nilai budaya, kestabilan rakyat atau negara yang dijadikan sasaran oleh pihak musuh. Di bawah ini dinyatakan beberapa bukti sejarah yang menunjukkan betapa dadah telah dijadikan alat oleh pihak tertentu terhadap pihak lawan untuk mencapai apa yang mereka […]

JENIS-JENIS DADAH – CANDU

(a) Apakah candu : Candu ialah cairan berupa susu vang kering dan dikeluarkan dari bunga popi yang muda (papaver somniferum). Pokok ini ditanam teutamanya di negeri–negeri Timur T’engah dan Asia. Dalam bentuk asalya. Candu adalah berwarna, melekat-lekat, berbau wangi dan berupa tar. Kodein, morfin dan heroin yang merbahaya yang dibuat dari candu dan lain-lain darinya […]

UNSUR-UNSUR UTAMA MENGENAI KAUNSELING DI SEKOLAH

unsur-unsur utama kaunseling di sekolah-sekolah ialah:- (a) Perhubungan Kaunseling: Pada asasnya kaunseling adalah perasaan saling menghormati dan percaya mempercayai antara satu sama lain. Guru bimbingan perlu menunjukkan sifatnya yang mempunyai fikiran secara terbuka dan berminat terhadap masalah murid-murid. Dia perlu menerima murid itu sebagai individu dengan apa jua keadaannya seperti menerima baunya; rupanya yang selekeh […]

LANGKAH-LANGKAH PENDIDIKAN

Dalam rangka pendidikan tentang dadah, berbagai jenis pendekatan boleh digunakan. Berikut diterangkan pendekatan-pendekatan yang selalu digunakan di kebanyakan negara. Matlamat am pendekatan-pendekatan ini ialah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan berhenti dari mengambil dadah. Pendekatan ini dijalankan sama ada secara langsung melalui kurikulum yang diatur khas dan/atau dari pengaruh rangsangan, sikap dan kelakuan berkaitan […]

AKTA PENAGIHAN DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983

Sebelum Akta Penagihan Dadah( Rawatan DAn Pemulihan) 1983 digubal, peruntukan-peruntukan mengenai aspek rawatan dan pemulihan dalam tahun 1975 terkandung dalam Seksyen 37B Akta Dadah Berbahaya 1952. Pada tahun 1977 diwujudkan satu bahagian khusus iaitu Bahagian VA Akta Dadah Berbahaya l952 dan Seksyen 37B di mansuhkan. Sebelum wujudnya Bahagian Vn tersebut, kes-kes penagihan cuma diambil tindakan […]

PERANAN BADAN-BADAN BUKAN KERAJAAN DALAM PENCEGAHAN DADAH

Badan-badan bukan kerajaan juga telah memainkan peranan serta mengatur strategi-strategi yang perlu dalam usaha untuk memerangi wabak dadah ini. Badan-badan bukan kerajaan itu antaranya ialah Rotrary Club, Lion Club, PEMADAN, PERTIWI dan sebagainya. PEMADAM adalah merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang amat aktif sekali dalam usaha memerangi wabak dadah ini. Sebagai sebuah Persaluan Sukarela Kebangsaan dengan […]

JENIS-JENIS DADAH – HEROIN

(a) Apakah Heroin : Heroin ialah sejenis dadah yang dihasilkan dengan cara pcnghabluran candu dengan sejenis kimia (asid ethyl-acetatc). lleroin sebenarnya beberapa kali ganda lebih kuat dari morfin. Heroin yang dibeli di pasaran aelap, adalah berwarna putih, tepung keputih-putihan (kualiti nombor 4) atau tepung berbutir-butir berwarna coklat (kualiti nombor 3). Selalunya ia dibuat atau dibancuh […]