PERANAN BADAN-BADAN BUKAN KERAJAAN DALAM PENCEGAHAN DADAH

Badan-badan bukan kerajaan juga telah memainkan peranan serta mengatur strategi-strategi yang perlu dalam usaha untuk memerangi wabak dadah ini. Badan-badan bukan kerajaan itu antaranya ialah Rotrary Club, Lion Club, PEMADAN, PERTIWI dan sebagainya. PEMADAM adalah merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang amat aktif sekali dalam usaha memerangi wabak dadah ini. Sebagai sebuah Persaluan Sukarela Kebangsaan dengan […]

PEMBEKALAN DADAH SEDUNIA

Permintaan dunia terhadap dadah adalah melebihi dari pengeluaran. Dalam tahun 1986 dianggarkan sebanyak 1500 – 2500 tan metrik candu dibekalkan, L35,000 – 180,000 tan metrik daun coca dihasilkan. 1 Negara Belize Melalui penglibatan kempen membasmi marijuana dengan cara menyembur bahan-bahan kimia dengan menggunakan kapal terbang, kerajaan Belize telah menekankan betapa pentingnya pernusnahan tanaman tersebut kepada […]

GARIS PANDUAN UNTUK MENGESAN PENCUBA DAN PENGGUNA DADAH

Seseorang pengguna dadah akan berusaha seberapa boleh untuk menyembunyikan tabiatnya dari diketahui orang lain. Dengan itu adalah penting mcmpunyai kebolehan mengenai tanda-tanda dan gejala-gejaia luar penyalahgunaan dadah. Gum-gum bimbingan hendaklah tenitamanya awas tentang gejala-gejala ini, dan penting -nenyedari bahawa masalah dadah adalah sangat rumit sehinggakan pakar-pakar sendiri adakalanya mendapati sukar ntembuat peneanalisaan yang tepat. Yane […]

PENDIDIKAN PENCEGAHAN

Berbagai masalah yang dihadapi oleh remaja/pelajar/belia. Di antaranya pertama, masalah yang berkaitan dengan kesihatan dan fizikal seperti terlalu kurus/gemuk, terlalu tinggi/rendah, terlalu huduh parasnya, kesihatan selalu terganggu, mudah letih dan sebagainya. Kedua, masalah yang berkaitan dengan emosi/ personaliti/remaja, seperti mudah kecil hati, segan dan malu, suka membantah, sensitif, gementar/gugup, bertindak tanpa berfikir, kurang yakin pada […]

MENGAPA PERLUNYA PENCEGAHAN

Ancaman Kepada Keselamatan Negara Ancaman terbesar adalah ditimbulkan oleh bahan dadah itu sendiri sebagai alat melumpuhkan pertahanan, ekonomi, nilai budaya, kestabilan rakyat atau negara yang dijadikan sasaran oleh pihak musuh. Di bawah ini dinyatakan beberapa bukti sejarah yang menunjukkan betapa dadah telah dijadikan alat oleh pihak tertentu terhadap pihak lawan untuk mencapai apa yang mereka […]

SEBAB-SEBAB DAN FAKTOR-FAKTOR KEMASUKAN DADAH

DALAM NEGARA Penagihan dadah memberi kesan yang buruk kepada penagih. kesan buruk ini berbeza di antara seserang dengan seseorang yang lain. Tidak ada satupun kesan penagihan itu yang dari sudut apa jua sekali pun dapat dianggap berfaedah. Inilah yang kita hadapi sekarang iaitu yang berkaitan dengan penagihan dadah, di mana heroin merupakan bahan dadah utama […]

PERANAN AGAMA HINDU DALAM DADAH

Kepercayaan penganut-penganut agama Hindu terhadap manusia sebagai satu makhluk vang tertinugi tarafnya di sisi Tuhan, dan kehidupan (nyarva) adalah sangat dihargai. Kelahiran manusia dan tanpa sebarang kecacatan adalah dianggap sebagai kurniaan vang bernilai dan juga satu rahmat dari Tuhan. Manusia juga dibezakan dari makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan kerana manusia telah dilengkapkan dengan manas atau pemikian, […]

JENIS-JENIS DADAH – BARBITURAT

(a) Apakah Barbiturat : Barbiturat adalah ubat penenang, yang digunakan oleh doktor secara dos kecil untuk seseorang itu tidur atau mengurangkan ketegangan. Mula- mula dikeluarkan dalam tahun 1846 dari asid barbiturat, untuk melemahkan sistem saraf pusat. Kebanyakan barbiturat dijual dengan menggunakan nama-nama berakhiran dengan ‘aI’. Barbiturat juga dikenali dengan: Down, I)owners, Barb, Goofballs, Red, Redbird, […]