Category: Pencegahan

PERTIMBANGAN-PERTIMBANAGN ASAS PENCEGAHAN DADAH MELALUI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pertimbangan-pertimbangan asas yang tertentu perlu diambil perhatian sebelum merancang program-program rnengatasi penyalahgunaan dadah. Ini adalah seperti berikut:- (a) Penyalahgunaan dadah adalah satu masalah yang kompleks dan beraneka bentuk rupa. Jadi tiada satu pendekatan yang terbaik diambil bagi semua peringkat. Semua pendekatan hendaklah bersifat psiko-sosial yang positif, bertujuan bukan sahaja menimbulkan kesedaran tetapi mempergaruhi individu-individu di […]

MENGAPA PERLUNYA PENCEGAHAN

Ancaman Kepada Keselamatan Negara Ancaman terbesar adalah ditimbulkan oleh bahan dadah itu sendiri sebagai alat melumpuhkan pertahanan, ekonomi, nilai budaya, kestabilan rakyat atau negara yang dijadikan sasaran oleh pihak musuh. Di bawah ini dinyatakan beberapa bukti sejarah yang menunjukkan betapa dadah telah dijadikan alat oleh pihak tertentu terhadap pihak lawan untuk mencapai apa yang mereka […]

LANGKAH-LANGKAH PENDIDIKAN

Dalam rangka pendidikan tentang dadah, berbagai jenis pendekatan boleh digunakan. Berikut diterangkan pendekatan-pendekatan yang selalu digunakan di kebanyakan negara. Matlamat am pendekatan-pendekatan ini ialah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan berhenti dari mengambil dadah. Pendekatan ini dijalankan sama ada secara langsung melalui kurikulum yang diatur khas dan/atau dari pengaruh rangsangan, sikap dan kelakuan berkaitan […]

PERANAN BADAN-BADAN BUKAN KERAJAAN DALAM PENCEGAHAN DADAH

Badan-badan bukan kerajaan juga telah memainkan peranan serta mengatur strategi-strategi yang perlu dalam usaha untuk memerangi wabak dadah ini. Badan-badan bukan kerajaan itu antaranya ialah Rotrary Club, Lion Club, PEMADAN, PERTIWI dan sebagainya. PEMADAM adalah merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang amat aktif sekali dalam usaha memerangi wabak dadah ini. Sebagai sebuah Persaluan Sukarela Kebangsaan dengan […]

PENCEGAHAN DADAH MELALUI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Definisi Dadah ialah suatu bahan yang apabila dimakan atau diminum atau dimasukkan ke dalarn badan dengan cara apajua sekali pun akan mengakibatkan kctagihan, gangguan kesihatan atau kemntuhan akhlak pengguna. Seperti yang telah dijelaskan dalam bahagian awal, dadah meliputi minuman keras dan tembakau, amfetamin, barbiturat, ganja, kokien, hailucinogen, candu, morfin, heroin dan sebagainya. Pencegahan penyalahgunaan dadah […]

Rasional Pencegahan Dadah

Pada tahun 1975/1976 satu kajian contoh yang melibatkan murid-murid sekolah menengah dari dua buah negeri, Pulau Pinang dan Selangor, telah dilaksanakan oleh Pusat Penyelidikan Dasar, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, untuk mempastikan setakat mana penyalahgunaan dadah berlaku. Kajian tersebut menunjukkan sebab-sebab bermulanya penyalahgunaan dadah di kalangan murid-murid boleh dibahagikan dalam empat sebab utama, iaitu perasaan […]

PERANAN AGAMA BUDDHA DALAM DADAH

Lebih kurang 2,600 tahun vang lampau, Mahaguru Gautama Buddha telah menyedari bahawa dadah adalah satu daripada keburukaan bahaya yang tiada terhingga bagi manusia. Oleh yang demikian beliau telah memasukkan rukun larangan daripada mengambil dan memakan dadah dan meminum minuman keras sebagai satu daripada lima rukun “Panca Sila”. yang patut dipatuhi oleh penganut-penganut agama Buddha. Selama […]

PERANAN AGAMA HINDU DALAM DADAH

Kepercayaan penganut-penganut agama Hindu terhadap manusia sebagai satu makhluk vang tertinugi tarafnya di sisi Tuhan, dan kehidupan (nyarva) adalah sangat dihargai. Kelahiran manusia dan tanpa sebarang kecacatan adalah dianggap sebagai kurniaan vang bernilai dan juga satu rahmat dari Tuhan. Manusia juga dibezakan dari makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan kerana manusia telah dilengkapkan dengan manas atau pemikian, […]