Category: Pencegahan

PERANAN BADAN-BADAN BUKAN KERAJAAN DALAM PENCEGAHAN DADAH

Badan-badan bukan kerajaan juga telah memainkan peranan serta mengatur strategi-strategi yang perlu dalam usaha untuk memerangi wabak dadah ini. Badan-badan bukan kerajaan itu antaranya ialah Rotrary Club, Lion Club, PEMADAN, PERTIWI dan sebagainya. PEMADAM adalah merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang amat aktif sekali dalam usaha memerangi wabak dadah ini. Sebagai sebuah Persaluan Sukarela Kebangsaan dengan […]

PENDIDIKAN PENCEGAHAN

Berbagai masalah yang dihadapi oleh remaja/pelajar/belia. Di antaranya pertama, masalah yang berkaitan dengan kesihatan dan fizikal seperti terlalu kurus/gemuk, terlalu tinggi/rendah, terlalu huduh parasnya, kesihatan selalu terganggu, mudah letih dan sebagainya. Kedua, masalah yang berkaitan dengan emosi/ personaliti/remaja, seperti mudah kecil hati, segan dan malu, suka membantah, sensitif, gementar/gugup, bertindak tanpa berfikir, kurang yakin pada […]

MENGAPA PERLUNYA PENCEGAHAN

Ancaman Kepada Keselamatan Negara Ancaman terbesar adalah ditimbulkan oleh bahan dadah itu sendiri sebagai alat melumpuhkan pertahanan, ekonomi, nilai budaya, kestabilan rakyat atau negara yang dijadikan sasaran oleh pihak musuh. Di bawah ini dinyatakan beberapa bukti sejarah yang menunjukkan betapa dadah telah dijadikan alat oleh pihak tertentu terhadap pihak lawan untuk mencapai apa yang mereka […]

PERANAN AGAMA HINDU DALAM DADAH

Kepercayaan penganut-penganut agama Hindu terhadap manusia sebagai satu makhluk vang tertinugi tarafnya di sisi Tuhan, dan kehidupan (nyarva) adalah sangat dihargai. Kelahiran manusia dan tanpa sebarang kecacatan adalah dianggap sebagai kurniaan vang bernilai dan juga satu rahmat dari Tuhan. Manusia juga dibezakan dari makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan kerana manusia telah dilengkapkan dengan manas atau pemikian, […]

PERANAN AGAMA BUDDHA DALAM DADAH

Lebih kurang 2,600 tahun vang lampau, Mahaguru Gautama Buddha telah menyedari bahawa dadah adalah satu daripada keburukaan bahaya yang tiada terhingga bagi manusia. Oleh yang demikian beliau telah memasukkan rukun larangan daripada mengambil dan memakan dadah dan meminum minuman keras sebagai satu daripada lima rukun “Panca Sila”. yang patut dipatuhi oleh penganut-penganut agama Buddha. Selama […]

PERANAN AGAMA KRISTIAN DALAM DADAH

Setiap ahli masyarakat amat memerlukan kehidupan yang renteram lebih-lebih lagi orang sedang menghadapi masalah. Sejarah manusia membuktikan bahawa manusia telah tahu bahawa Tuhan adalah satu-satunya sumber ketenteraman yang pasti dan berkekalan. Sumber-sumber lain yang boleh memberikan kedamaian dan ketenteraman telah dibuktikan hanya untuk sementara sahaja. Sumber-sumber begini tidak seperti mata air, yang tidak alian kering […]

PERANAN AGAMA ISLAM DALAM DADAH

Satu prinsip yang jelas dalam agama Islam ialah seorang Islam tidak dibenarkan makan atau minum sesuatu yang dapat merosakkan dirinya dan masyarakat. Manusia adalah kepunyaan Allah s.w.t. yang telah menciptakannya, jadi hidupnya, kesihatannya, hartanya dan seluruh keupayaan yang ada padanya – jasmani atau rohani – adalah sebagai barang titipan (amanah dari Allah yang perlu digunakan […]

PROGRAM KEMASYARAKATAN

Program kemasyarakatan dan kemudahan tertentu yang konkrit di beberapa negeri untuk menggalakkan penyertaan perseorangan, kumpulan masyarakat dalam kegiatan untuk mencegah penyalahgunaan dadah dan menerima semula mangsa-mangsa dadah ke pangkuan masyarakat. (i) Program-program Penerangan dan Pendidikan Dalam Masyarakat Isi kandungan program penerangan dan pendidikan mengenai dadah adalah hampir serupa dengan program-program yang telah disebutkan dalam bab […]