Category: Pencegahan

DASAR KEMENTERTAN PELAJARAN MALAYSIA MENGENAI PENCEGAHAN SALAH GUNA DADAH

Kemasukan dadah ke negara ini sebahagiannya adalah disebabkan Malaysia terletak berhampiran dengan kawasan pe- nanaman popi yang terkenal iaitu “The Golden Triangle” di utara Thailand, Laos dan Burma. Penyeludup-penyeludup menggunakan kemudahan perhubungan di negara ini untuk menyeludupkan dadah ke negara-negara Eropah, Amerika Utara dan Australia. Sebahagian daripada dadah ini dijual kepada penagih-penagih tempatan. Dadah juga […]

PERANAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DADAH

Kaunseling Kaunseling ditakrifkan oleh Elunophrey, Traxler dan North sebagai ‘satu pertalian antara dua individu iaitu kaunselor dengan kaunseli dengan objektif utama untuk memperbaiki kesejahteraan kaunseli serta menyelesaikan masalah-masalanya. Leona E. Tyler memberi makna kaunseling itu sebagai ‘satu proses pertolongan dengan tujuan bukan hendak mengubah orang yang ditolong, tetapi untuk membolehkan individu itu menggunakan sumber-sumber yang […]

PERANAN AGAMA KRISTIAN DALAM DADAH

Setiap ahli masyarakat amat memerlukan kehidupan yang renteram lebih-lebih lagi orang sedang menghadapi masalah. Sejarah manusia membuktikan bahawa manusia telah tahu bahawa Tuhan adalah satu-satunya sumber ketenteraman yang pasti dan berkekalan. Sumber-sumber lain yang boleh memberikan kedamaian dan ketenteraman telah dibuktikan hanya untuk sementara sahaja. Sumber-sumber begini tidak seperti mata air, yang tidak alian kering […]

PERANAN AGAMA ISLAM DALAM DADAH

Satu prinsip yang jelas dalam agama Islam ialah seorang Islam tidak dibenarkan makan atau minum sesuatu yang dapat merosakkan dirinya dan masyarakat. Manusia adalah kepunyaan Allah s.w.t. yang telah menciptakannya, jadi hidupnya, kesihatannya, hartanya dan seluruh keupayaan yang ada padanya – jasmani atau rohani – adalah sebagai barang titipan (amanah dari Allah yang perlu digunakan […]