Category: Pencegahan

PROGRAM KEMASYARAKATAN

Program kemasyarakatan dan kemudahan tertentu yang konkrit di beberapa negeri untuk menggalakkan penyertaan perseorangan, kumpulan masyarakat dalam kegiatan untuk mencegah penyalahgunaan dadah dan menerima semula mangsa-mangsa dadah ke pangkuan masyarakat. (i) Program-program Penerangan dan Pendidikan Dalam Masyarakat Isi kandungan program penerangan dan pendidikan mengenai dadah adalah hampir serupa dengan program-program yang telah disebutkan dalam bab […]

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN

Tujuan utama rancang-an-rancangan yang diterangkan di dalam bab ini ialah untuk mengelakkan penyalahgunaan dadah yang boleh membahayakan diri perseor:urgum, oriurg orang di sekelilingnya atau masyarakat keseluruhannya- Usaha-usaha untuk mencapai matlamat ini boleh dilakukan dengan berbagai bentuk, bergantung kepada tiga faktor yang berkaitan:- (i) Dadah yang digunakan. (ii) Pengguna yang menggunakan dadah. (iii) Suasana dan keadaan […]

PENDEKATAN DAN TEKNIK PENCEGAHAN DADAH MELALUI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Berikut adalah beberapa pendekatan dan teknik yang boleh digunakan oleh kakitangan bimbingan bagi mendampingi dan memberi pertolongan kepada kumpulan-kumpulan sasaran murid dan juga individu tertentu yang menyalahgunakan dadah. (a) Pencegahan Peringkat Awal: Pada peringkat ini, matlamat menyeluruh ialah rnenentukan yang individu-individu yang tidak pernah mencuba dadah, tidak akan menggunakan dadah. Tugas kakitangan bimbingan ialah mengesan […]

LANGKAH-LANGKAH KEMASYARAKATAN

Penduduk sesuatu tempat di mana banyak terdapat masalah penyalahgunaan dadah boleh rnemberi kerjasama untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dadah. Istilah masyarakat di sini bukanlah terhad kepada mereka yang duduk di satu kawasan yang ditentukan oleh keadaan geografi atau politik tetapi dikhaskan kepada penduduk sesuatu tempat sama ada di kampung atau di bandar, yang memberi perhatian usaha […]

PROGRAM YANG MENEKANKAN PERKEMBANGAN PERIBADI

Pegangan asas yang mewujudkan program ini ialah penyalahgunan dadah adalah satu petanda yang menunjukkan sosialisasi yang buruk dan ciri-ciri peribadi seseorang itu. Oleh yang demikian dalam pendidikan tentang dadah penekanan perlulah ditujukan kepada individu yang meÃ,€nyalahgunakan atau mungkin menyalahgunakan dadah. Ini dapat dicapai dengan individu sama ada untuk mengkaji dirinya semula dan menjelaskan nilai-nilainya atau […]

LANGKAH-LANGKAH PENERANGAN PENCEGAHAN DADAH

(a) Pendekatan: Langkah pencegahan yang biasanya paling luas digunakan ialah menyediakan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah dan bahaya-bahayanya. Biasanya dua pendekatan digunakan, iaitu pendekatan menakutkan dan pendekatan memberi maklumat sebenar. Pendekatan menakutkan: Pengetahuan tentang kesan-kesan bahaya dadah dan akibat penyalahgunaannva boleh menyekat seseorang itu membuat keputusan untuk mengambil dadah bagi mereka yang telah mengambil dadah, pengetahuan […]

PENDIDIKAN PENCEGAHAN

Berbagai masalah yang dihadapi oleh remaja/pelajar/belia. Di antaranya pertama, masalah yang berkaitan dengan kesihatan dan fizikal seperti terlalu kurus/gemuk, terlalu tinggi/rendah, terlalu huduh parasnya, kesihatan selalu terganggu, mudah letih dan sebagainya. Kedua, masalah yang berkaitan dengan emosi/ personaliti/remaja, seperti mudah kecil hati, segan dan malu, suka membantah, sensitif, gementar/gugup, bertindak tanpa berfikir, kurang yakin pada […]

PENDIDIKAN PENCEGAHAN PENYALAHAN DADAH

Pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah menerangkan dalam bidang pencegahan asas seperti yang dijelaskan di atas. Di dalam konteks Malaysia, tidaklah dapat dinafikan bahawa kita mempunyai masalah penyalahgunaan di kalangan belia. Oleh itu, pencegahan penyalahgunaan dadah mestilah dianggap sebigai situ daripada usaha yang sangat penting dijalankan di samping usaha-usaha berikut:- (i) Memperhebatkan penguatkuasaan undang-undang bagi mencegah pembekalan […]