Category: Dadah

MESEJ UNTUK KUMPULAN SASAR

1. Penagih a) Dapatkan rawatan dengan segera sebelum keadaan bertambah buruk lagi. b) Penagih dadah adalah orang yang sakit. Dapatkan rawatan yang sewajarnya. 2. Penyeludup/Pengedar a) Pengedar dadah adalah penjenayah b) Jangan mengaut keuntungan daripada kehancuran orang lain. c) Ubahlah kegiatan anda. Usahakan rezekiyang halal. d) Hentikan kegiatan dadah sebelum arrda terlambat. e) Jangan melibatkan […]

SEBAB-SEBAB BELIA MENYALAH-GUNAKAN DADAH DI MALAYSIA

Mengikut kajian yang dibuat dalam tahun 1977 dan dari data-data yang didapati dari hospital-hospital di seluruh Malaysia, sebahagian besar daripada belia-belia yang menyalahgunakan dadah adalah di dalam lingkungan umur antara 15 – 25 tahun. Perlu diingat juga dalam lingkungan umur tersebut sebahagian besarnya adalah belia-belia yang masih bersekolah di sekolah kerajaan dan swasta ataupun belia-belia […]

GARIS PANDUAN UNTUK MENGESAN PENCUBA DAN PENGGUNA DADAH

Seseorang pengguna dadah akan berusaha seberapa boleh untuk menyembunyikan tabiatnya dari diketahui orang lain. Dengan itu adalah penting mcmpunyai kebolehan mengenai tanda-tanda dan gejala-gejaia luar penyalahgunaan dadah. Gum-gum bimbingan hendaklah tenitamanya awas tentang gejala-gejala ini, dan penting -nenyedari bahawa masalah dadah adalah sangat rumit sehinggakan pakar-pakar sendiri adakalanya mendapati sukar ntembuat peneanalisaan yang tepat. Yane […]

PEMBEKALAN DADAH SEDUNIA

Permintaan dunia terhadap dadah adalah melebihi dari pengeluaran. Dalam tahun 1986 dianggarkan sebanyak 1500 – 2500 tan metrik candu dibekalkan, L35,000 – 180,000 tan metrik daun coca dihasilkan. 1 Negara Belize Melalui penglibatan kempen membasmi marijuana dengan cara menyembur bahan-bahan kimia dengan menggunakan kapal terbang, kerajaan Belize telah menekankan betapa pentingnya pernusnahan tanaman tersebut kepada […]

MEROKOK DAN MEMINUM MINUMAN KERAS

Kajian-kajian penyelidikan yang dijalankan oleh beberapa institusi dan perkhidmatan kesihatan umum menunjukkan baharara tabiat-tabiat merokok adalah berkaitan dengan faktor-faktor sosial. Berdasarkan kepada laporan-laporan ini mereka merokok atas sebab-sebab berikut: (i) Untuk menghilangkan perasaan cemas, gelisah dan marah. (ii) Desakan untuk menjadi ahli dalam satu-satu kumpulan sosial yang tertentu, keinginan untuk mencapai sesuatu status dan tekanan […]

TANDA-TANDA PENAGIHAN DADAH

Tanda-tanda penagihan dadah pada umumnya boleh dilihat melalui beberapa perubahan tertentu seperti perubahan rupa, sikap, tabiat dan tingkahlaku. Beberapa tanda umum yang boleh dilihat berkaitan dengan kegiatan penagihan dadah adalah:- a. Kemerosotan kehadiran disekolah atau tempat kerja, mutu kerja, disiplin dan hasilkerja. b. Meradang tidak tentu sebab, selalu menguap dan tidak bermaya. c. Mengelakkan diri daripada tanggungjawab. d. Kemerosotan rupa […]