FASA KEDUA KAUSELING DAN KETAGIHAN DADAH

Fasa ini menggambarkan motivasi yang rendah atau tiada langsung motivasi. Oleh kerana tiap-tiap penagih disalahkan, mereka berasa bahawa tidak upaya dan tidak mahu berbuat. apa-apa rnengenainya, dan ada yang terus menemui maut. (a) Kekhecewaan: Inilah masanya dia merninta pertolongan dengan berbagai cara, iaitu apabila dia menyedari tentang ketakmampuan hendak mengatasi masalahnya seÃ,€ndiri. Beberapa resolusi dibuat, […]

PENCEGAHAN DADAH MELALUI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Definisi Dadah ialah suatu bahan yang apabila dimakan atau diminum atau dimasukkan ke dalarn badan dengan cara apajua sekali pun akan mengakibatkan kctagihan, gangguan kesihatan atau kemntuhan akhlak pengguna. Seperti yang telah dijelaskan dalam bahagian awal, dadah meliputi minuman keras dan tembakau, amfetamin, barbiturat, ganja, kokien, hailucinogen, candu, morfin, heroin dan sebagainya. Pencegahan penyalahgunaan dadah […]

KAJIAN KES 2 PENYAIAHGLINAAN DADAH DI KAIANGAN MURID-MURID

Kes Kedua jauh lebih serius ialah kes seorang pelajar Melayu yang memukul seorang guru kerana dia berasa guru itu selalu mencari kesalahannya. Akibat dari perbuatannya, Gum Besar mengambil tindakan menggantung persekolahannya jika dia tidak meminta maaf kepada guru tersebut di hadapan kelas. Akhirnya pelajar tersebut telah bersetuju meminta maaf, tetapi selepas itu dia telah datang […]

Rasional Pencegahan Dadah

Pada tahun 1975/1976 satu kajian contoh yang melibatkan murid-murid sekolah menengah dari dua buah negeri, Pulau Pinang dan Selangor, telah dilaksanakan oleh Pusat Penyelidikan Dasar, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, untuk mempastikan setakat mana penyalahgunaan dadah berlaku. Kajian tersebut menunjukkan sebab-sebab bermulanya penyalahgunaan dadah di kalangan murid-murid boleh dibahagikan dalam empat sebab utama, iaitu perasaan […]

PROSES PEMULIHAN PENAGIH DADAH KEMENTERIAN KEBAJIKAN AM

Berdasarkan perangkaan Kementerian Kebajikan Am, bilangan penagih dadah yang tampil ke hadapan untuk mendapat rawatan pemulihan sehingga 1980 berjumlah 10,200 orang, dan bilangan ini dijangkakan akan bertambah. Masalah ini sangat membimbangkan lebih-lebih lagi memandangkan bahawa kira-kira 85 peratus daripada mereka yang menyalahgunakan dadah terdiri daripada belia-belia yang berusia kurang daripada 30 tahun. Perlu juga ditegaskan […]

PERANAN AGAMA BUDDHA DALAM DADAH

Lebih kurang 2,600 tahun vang lampau, Mahaguru Gautama Buddha telah menyedari bahawa dadah adalah satu daripada keburukaan bahaya yang tiada terhingga bagi manusia. Oleh yang demikian beliau telah memasukkan rukun larangan daripada mengambil dan memakan dadah dan meminum minuman keras sebagai satu daripada lima rukun “Panca Sila”. yang patut dipatuhi oleh penganut-penganut agama Buddha. Selama […]

PERANAN AGAMA HINDU DALAM DADAH

Kepercayaan penganut-penganut agama Hindu terhadap manusia sebagai satu makhluk vang tertinugi tarafnya di sisi Tuhan, dan kehidupan (nyarva) adalah sangat dihargai. Kelahiran manusia dan tanpa sebarang kecacatan adalah dianggap sebagai kurniaan vang bernilai dan juga satu rahmat dari Tuhan. Manusia juga dibezakan dari makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan kerana manusia telah dilengkapkan dengan manas atau pemikian, […]

FALSAFAH MATLAMAT DAN KEGIATAN PUSAT PEMULIHAN DADAH

1. Pusat Pemulihan Dadah: (a) Satu institusi yang diluluskan oleh, Menteri Kebajikan Am Malaysia untuk rawatan dan pemulihan penagih dadah. (b) Kemasukan ke pusat ini mestilah atas perintah mahkamah seperti yang dikehendaki oleh Ordinan Dadah Berbahaya 1952. 2. Falsafah dan matlamat-matlamat sesuatu Pusat Pemulihan Dadah. (a) Ia adalah satu institusi therapeutik bertujuan membantu penagih dadah, […]