Category: Pemulihan

FASA KEDUA KAUSELING DAN KETAGIHAN DADAH

Fasa ini menggambarkan motivasi yang rendah atau tiada langsung motivasi. Oleh kerana tiap-tiap penagih disalahkan, mereka berasa bahawa tidak upaya dan tidak mahu berbuat. apa-apa rnengenainya, dan ada yang terus menemui maut. (a) Kekhecewaan: Inilah masanya dia merninta pertolongan dengan berbagai cara, iaitu apabila dia menyedari tentang ketakmampuan hendak mengatasi masalahnya seÃ,€ndiri. Beberapa resolusi dibuat, […]

PROSES PEMULIHAN PENAGIH DADAH KEMENTERIAN KEBAJIKAN AM

Berdasarkan perangkaan Kementerian Kebajikan Am, bilangan penagih dadah yang tampil ke hadapan untuk mendapat rawatan pemulihan sehingga 1980 berjumlah 10,200 orang, dan bilangan ini dijangkakan akan bertambah. Masalah ini sangat membimbangkan lebih-lebih lagi memandangkan bahawa kira-kira 85 peratus daripada mereka yang menyalahgunakan dadah terdiri daripada belia-belia yang berusia kurang daripada 30 tahun. Perlu juga ditegaskan […]

FALSAFAH MATLAMAT DAN KEGIATAN PUSAT PEMULIHAN DADAH

1. Pusat Pemulihan Dadah: (a) Satu institusi yang diluluskan oleh, Menteri Kebajikan Am Malaysia untuk rawatan dan pemulihan penagih dadah. (b) Kemasukan ke pusat ini mestilah atas perintah mahkamah seperti yang dikehendaki oleh Ordinan Dadah Berbahaya 1952. 2. Falsafah dan matlamat-matlamat sesuatu Pusat Pemulihan Dadah. (a) Ia adalah satu institusi therapeutik bertujuan membantu penagih dadah, […]

KAUNSELING DAN KETAGIHAN DADAH

Masalah ketagihan dadah kian bertambah dan dengan ini kita perlu mencari suatu teknik kaunseling bagi penagih dadah. Suatu cara yang sesuai ialah menerusi kajian mengenai emosi, motivasi dan sentimen orang yang bergantung kepada dadah Kita berharap bahawa perkhidmatan kaunseling akan dapat menolong dalam usaha menyelesaikan masalah ini. Sebagai guru besar dan guru di sekolah, kita […]

FASA PERTAMA KAUSELING DAN KETAGIHAN DADAH

Kaunselor perlu bersikap dinamis dan agresif pada fasa ini tetapi berhati-hati untuk menanamkan keyakinan kepada orang yang bergantung kepada dadah. Kaunselor juga-perlu menunjukkan kecekapan dan sikap tegasnya. Sifat kaunseli yang dinamik mungkin pelik sedikit dan dia membentuk satu pandangan hidup khayalan, umpamanya bersubahat dengan pihak polis untuk menangkap pengedar-pengedar dadah yang lain, berhasrat menolong penagih-penagih […]